30. Rocznica Śmierci Męczenników z Pariacoto!

9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru z rąk terrorystów zginęli dwaj młodzi franciszkanie – bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski. W roku 2021 przypada 30. Rocznica Śmierci Męczenników z Pariacoto. Hasłem wiodącym tej rocznicy są słowa: „Posłańcy pokoju, aż do męczeństwa”, ponieważ wierzymy, że tego pokoju bardzo nam potrzeba w naszych środowiskach: pracy, parafiach, domach, rodzinach, wspólnotach (na zdjęciu –  karton z wyrokiem, fot. meczennicy.franciszkanie.pl)

Bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski zginęli za wiarę w Tego, który obdarza nas prawdziwym pokojem, dlatego ufamy, że wypraszają pokój, którego nam tak bardzo potrzeba.

W ramach tegorocznego przeżywania 30. Rocznicy ich męczeńskiej śmierci zapraszamy do nawiedzenia relikwii krwi Męczenników z Pariacoto w Kalwarii Pacławskiej, gdzie w czasie trwania Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w dniach od 11 do 15 sierpnia 2021 r., w Kaplicy św. Rafała będą wystawione do kultu publicznego koszule bł. Michała i bł. Zbigniewa, jakie mieli na sobie w chwili śmierci. Zakrwawione koszule męczenników będą pokazane pierwszy raz od beatyfikacji, jaka miała miejsce 5 grudnia 2015 r. w Chimbote (Peru).

Koszule, jakie błogosławieni mieli na sobie w chwili rozstrzelania, zostały przywiezione tuż po śmierci do Krakowa przez jednego z ojców franciszkanów, są przechowywane w specjalnym zabezpieczającym pojemniku w Kurii Prowincjalnej Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Serdecznie zapraszamy do nawiedzenia Kalwarii Pacławskiej w tym czasie, a także wpisania się do Księgi Pamiątkowej.

W rodzinnej parafii bł. Michała Tomaszka w Łękawicy (kościół pw. św. Michała Archanioła) 8 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel odprawi uroczystą Mszę Świętą. Wydarzenie będzie transmitowane przez portal Zywiecinfo.pl. W domu rodzinnym bł. Michała, gdzie znajduje się Pokój Pamięci przygotowany przez rodzinę bł. Michała Tomaszka, będzie można zobaczyć zebrane pamiątki po nim w sobotę 7 sierpnia i w poniedziałek 9 sierpnia, w godzinach od 8.00 do 18.00.

W kościele pw. Św. Marcina w Zawadzie k. Tarnowa, w rodzinnej parafii bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, zostanie jak co roku – w drugą niedzielę sierpnia – 8 sierpnia – odprawiona uroczysta Msza Święta o godz. 10.30. Intencją tej Mszy Świętej będzie dziękczynienie za dar beatyfikacji Męczenników z Pariacoto oraz prośba o ich rychłą kanonizację i uwolnienie świata od terroryzmu. W tym dniu zabrzmi także dzwon o imieniu Zbigniew Strzałkowski, jaki znajduje się na dzwonnicy przy kościele. Dzwon został poświęcony już rok po śmierci franciszkanów – 9 sierpnia 1992 r.

Poniżej filmy, zamieszczone na kanale poświęconym Męczennikom z Pariacoto. Pierwszy z nich jest zaproszeniem do Kalwarii Pacławskiej. Drugi – przypomnieniem dzieła życia i śmierci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego:

Film Kaplica relikwii krwi – ZAPROSZENIE do KALWARII PACŁAWSKIEJ – 11-15.08.2021

Film TRYPTYK z okazji 30 rocznicy śmierci męczenników Z Pariacoto – „ŻYCIE – ŚMIERĆ – DZISIAJ” 9.08.1991 -9.08.2021

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa, Męczenników z Pariacoto

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,
do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
i dla dobra ludu im powierzonego
umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,
spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie
i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.
Udziel nam również łaski…,o którą prosimy
za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto
i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Anna Dąbrowska – Pracownik Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto