283 inwestycje w regionie żyrardowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Aż 283 różne inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie subregionu żyrardowskiego, dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej pieniędzy sejmik przeznaczył na projekty ważne dla równomiernego rozwoju całego województwa. Aż 111 inwestycji zrealizowanych zostało w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”, 56 projektów w kołach gospodyń wiejskich, a 37 w ochotniczych strażach pożarnych.

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego podkreśla, że autorskie programy wsparcia samorządu województwa to duża pomoc w realizacji istotnych dla mieszkańców projektów. – W tej chwili prowadzimy ich już czternaście i to nie jest nasze ostatnie słowo, ponieważ w planach mamy uruchomienie kolejnych. Ich założeniem jest dofinansowanie ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji, takich jak budowa obiektów sportowych, dróg gminnych i powiatowych, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, ale też dofinansowanie do renowacji i konserwacji zabytków, inwestycje w sołectwach, zakupy wozów bojowych i sprzętu strażackiego. I wiele, wiele innych.

Mazowsze wspiera samorządy

Gminy i powiaty z całego Mazowsza mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach 14 różnych programów, w tym m.in. dla sołectw, działkowców, kół gospodyń wiejskich, młodzieży, organizacji pozarządowych, seniorów czy straży pożarnych. Można także ubiegać się o środki na nowe drogi, szkoły, żłobki, placówki medyczne czy obiekty sportowe. Jednym z miast, które skorzystało z programów wsparcia samorządu województwa jest Żyrardów.

Jak zaznacza prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, jest to miasto wyjątkowe na mapie Mazowsza. – Wyróżnia go industrialny klimat, będący dziedzictwem pozostawionym przez twórców miasta – fabrykantów a zarazem wizjonerów, którzy zrealizowali tu założenia wzorcowego miasteczka przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku. Do dziś Żyrardów jest miastem ludzi przedsiębiorczych, ambitnych i aktywnych. To właśnie potencjał ludzki sprawił, że Żyrardów wydźwignął się z zapaści gospodarczej po upadku fabryki, nie stoi w miejscu i prężnie się rozwija. A pomaga nam w tym samorząd województwa mazowieckiego, który uczestniczy finansowo w realizacji wielu ważnych inwestycji w naszym mieście. To inwestycje w rozbudowę infrastruktury sportowej, oświetlenia ulicznego, w ochronę środowiska czy, wreszcie, w ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. Wyremontowany niedawno jeden z najcenniejszych zabytków Żyrardowa, dawny kantor Zakładów Lniarskich, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego zagospodarowany zostanie na potrzeby obsługi mieszkańców i będzie pełnił funkcję istotnego ośrodka administracji samorządowej oraz ośrodka kulturalno-edukacyjnego. Mam nadzieję, że już niedługo, wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem, otworzymy obiekt dla mieszkańców.

Dla zrównoważonego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” do samorządów lokalnych z subregionu żyrardowskiego sejmik województwa przekazał ponad 10,3 mln zł. Dofinansowanie otrzymało w sumie 9 projektów, w tym m.in.: przebudowa ciągu drogowego Sadków-Lewiczyn, pierwszy etap przebudowy i budowy obiektów na terenie stadionu miejskiego w Grójcu, utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie, budowa przedszkola w Rybnie czy też zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas.

Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1 mln zł dofinansowania trafiło na renowację obiektów zabytkowych z subregionu żyrardowskiego. Wśród nich znalazły się m.in.: remont elewacji zabytkowego kościoła i dzwonnicy w Rybnie, wymiana sufitów i konserwacja drzwi w zabytkowym kościele modrzewiowym w Chynowie, drugi etap remontu zabytkowego kościoła w Boglewicach, a także remont zabytkowego dachu nawy głównej i części transeptu kościoła Wniebowzięcia NMP w Szymanowie.

Samorząd Mazowsza przekazał również ponad 2,2 mln zł wsparcia na budowę i remonty 10 obiektów sportowych na terenie subregionu. Dofinansowane projekty to m.in.: remont hali sportowej w Jasieńcu, budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki, modernizacja „dużej” i „małej” sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach czy też remont boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie Biskupim.

Jak zauważa wójt gminy Nowa Sucha Maciej Szymon Mońka, przyznawane przez sejmik Mazowsza wsparcie jest bardzo ważne. – Dzięki środkom z budżetu województwa udało nam się rozbudować budynek zaplecza przy boisku sportowym należącym do naszej gminy. Dotychczasowe nie spełniało standardów sanitarnych czy też dotyczących wielkości pomieszczeń. Regularnie trenuje tam 6 drużyn dziecięcych i młodzieżowych, czyli prawie 200 zawodników. Przymierzaliśmy się do budowy tego obiektu, ale z samego budżetu gminy trudno byłoby to zrealizować. Dlatego wystąpiliśmy o środki wsparcia w ramach samorządowego programu wsparcia. Co roku korzystamy z różnych możliwości pozyskania środków. Od lat m.in. ze wsparcia dla sołectw. W tym roku otrzymało je aż 7 sołectw głównie na doświetlenie ulic. Skorzystaliśmy także z programu „Mazowsze dla sportu” i zmodernizowaliśmy orlika przy jednej z naszych szkół. Z kolei w ramach „Mazowsze dla klimatu” wymieniliśmy 300 opraw, co dało nam 50 proc. oszczędności, jeśli chodzi o opłaty za energię elektryczną.

Sołectwa z dofinasowaniem

W subregionie żyrardowskim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. Wsparcie otrzymało w sumie 111 sołectw, m.in. na: wymianę zbiornika na wodę we wsi Roztworów, budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Adamów-Wieś, budowę placów zabaw w miejscowościach Żdżarów i Nowe Mostki oraz zakup siłowni plenerowej w miejscowości Czerwona Niwa.

Gospodynie wiejskie też potrafią

56 projektów otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. Zakup strojów ludowych, wyposażenia kuchni, namiotów imprezowych czy dofinasowanie do organizacji imprez np. festynów lub warsztatów, to niewielkie projekty służące integracji i rozwojowi społeczności lokalnych. W regionie żyrardowskim dofinansowanie otrzymały, m.in.: Stowarzyszenie „Gospodyń Wiejskich w Tułowicach”, KGW w Plecewicach, Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa, KGW w Wilczorudzie czy też KGW w Błędowie „Retro Grupa”.

Strażacy z wozami i sprzętem

W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie w subregionie żyrardowskim otrzymało 37 projektów. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 1,2 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 21 budynków strażnic oraz zakup 4 wozów bojowych dla OSP: Mirowice, Młodzieszyn, Janaszówek i Teresin, a także specjalistycznego sprzętu i ubrań ochronnych dla 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W trosce o klimat i czyste powietrze

Samorząd Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” w subregionie żyrardowskim dofinasowane zostały 24 projekty. Wśród nich m.in.: pierwszy etap rewitalizacji parku miejskiego w Grójcu, budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn, zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie” czy też budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów w gminie Grójec.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego