27 listopada – otwarcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym kleryka Alfonsa Mańki OMI

Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki 27 listopada będzie przewodniczył otwarciu procesu beatyfikacyjnego kleryka Alfonsa Mańki OMI, męczennika.

Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym nastąpi w sobotę 27 listopada 2021 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Poznaniu (ul. Ostatnia 14).

Kleryk Alfons Mańka OMI urodził się 21 października 1917 roku w Lisowicach. W 1934 roku wstąpił do Małego Seminarium Oblatów w Lublińcu. Po zdaniu matury, w 1937 roku rozpoczął nowicjat w klasztorze oblatów w Markowicach. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1938 roku. 4 maja 1940 roku został uwięziony przez Gestapo. Zmarł z wycieńczenia 21 stycznia 1941 roku w KL Mauthausen-Gusen. Jest jednym ze 122. Sług Bożych, wobec których 17 września 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników okresu II wojny światowej.

Za: https://www.zyciezakonne.pl/, episkopat.pl

Fot.: https://oblaci.pl/