250 mln zł na programy wsparcia od samorządu Mazowsza

Remonty dróg gminnych i powiatowych, obiekty sportowe, nowe samochody dla OSP, remonty strażnic, stacje meteorologiczne, inicjatywy sołectw i działkowców – lista przedsięwzięć, które będzie można w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa. Trwają nabory do programów wsparcia realizowanych przez samorządu województwa.

Mazowsze pomaga samorządom

Autorskie programy wsparcia samorządu województwa mazowieckiego to już stała pozycja w budżecie regionu. Co roku władze Mazowsza przeznaczają na ten cel coraz większe pieniądze. Wynika to nie tylko z dobrej kondycji finansowej województwa, ale przede wszystkim z potrzeb samorządów i efektów, które doceniają mieszkańcy.

Dostrzegamy, że te pieniądze w pewien sposób procentują. Są impulsem rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu. Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. W ten sposób bardzo konsekwentnie realizujemy zasady samorządności, solidarności i pomocniczości. Efekty wsparcia Mazowsza widać praktycznie w każdej gminie. To bardzo buduje. Dlatego w tym roku po raz kolejny otwieramy nabory na nasze programy. Jest o co walczyć. W puli mamy blisko 250 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W tym roku na realizację kolejnych edycji programów wsparcia samorząd województwa przeznaczy blisko 250 mln zł.

151 mln zł na równomierny rozwój Mazowsza

Na realizację programu samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć. W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w regionie ciechanowskim realizowane były lub są jeszcze w trakcie, m.in. budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym, budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Siemiątkowie (pow. ciechanowski) czy przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga w powiecie żuromińskim.

Jak podkreślał w trakcie konferencji prasowej  prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. – Samorządy nie mogą liczyć na sprawiedliwy podział pieniędzy publicznych dzielonych przez rząd, co widać na przykładzie Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlatego istotne dla nas jest wsparcie finansowe Samorządu Województwa Mazowieckiego, które pozwala na realizację wielu ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć, przyczyniających się do utrzymania dynamicznego i harmonijnego rozwoju. W Ciechanowie dzięki środkom pozyskanym z samorządu Mazowsza mogliśmy znacznie podnieść poziom infrastruktury drogowej. A w tym roku rozpoczniemy budowę pierwszego od 32 lat nowoczesnego miejskiego przedszkola. Przygotowujemy równocześnie wnioski na kolejne programy wsparcia.

10 mln zł na obiekty sportowe

Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Szerominek (gm. Płońsk), nowe boisko w miejscowości Dąbek (gm. Stupsk) czy kort tenisowy przy Szkole Podstawowej w Kamienicy (gm. Załuski) to tylko niektóre efekty programu wspierającego rozwój mazowieckiej bazy sportowej w regionie ciechanowskim.

Jak podkreśla Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego – Inwestycje w tego typu miejsca to inwestycje w zdrowie mieszkańców Mazowsza, zwłaszcza młodych. Do tej pory mazowieckim samorządom udało się wyremontować lub zbudować aż 289 zupełnie nowych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji. Wiele z nich to obiekty przy szkołach – podkreśla radny.

W tym roku na rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów sportowych samorząd województwa zarezerwował 10 mln zł. Będzie można zdobyć pieniądze z budżetu Mazowsza na m.in. hale i boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, a także siłownie plenerowe, pumptracki czy też place sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem jednak placów zabaw. Maksymalne dofinansowanie, o które można się ubiegać to 200 tys. zł. Nabór do tegorocznej edycji programu potrwa do 22 marca.

11 mln zł na ochronę powietrza

Na przedsięwzięcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM) władze Mazowsza przyznały aż 11 mln zł. W ramach programu będzie można się ubiegać o wsparcie na zadania z zakresu ochrony powietrza(inwentaryzacja źródeł ciepła, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne czy zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych) i ochrony mikroklimatu (zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym, tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni czy retencjonowanie wody deszczowej). Nabór do programu trwa do 26 marca.

15 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył aż 15 mln zł na zakup lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochrony indywidualnej strażaka (hełmy strażackie z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne). Wsparciem samorządu Mazowsza mogą zostać objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), ale też te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do systemu. Nabór wniosków do tego programu upływa już dziś.

5 mln zł na remonty lub modernizację strażnic OSP

Strażacy ochotnicy mogą również liczyć na pomoc finansową Mazowsza przy remontach i modernizacji remiz. Radni województwa mazowieckiego wygospodarowali na ten cel 5 mln zł. Maksymalne wsparcie, o jakie można się ubiegać to 25 tys. zł. Wnioski można składać jeszcze tylko dziś.

1 mln zł na ogródki działkowe

To już trzecia edycja programu wsparcia dla działkowców. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 1 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. O wsparcie dla działkowców powinny wnioskować samorządy. Dzięki dotacji w ramach tego programu udało się m.in. zmodernizować sieć wodociągową na terenie ogródków działkowych „SONA” w Opinogórze Górnej, poprawić dostęp do wody na terenie ogrodu „RELAX” w Mławie czy wymienić ogrodzenie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „SIERAKOWO” w Raciążu. Nabór wniosków ruszy 15 marca i potrwa aż do 30 kwietnia.

15,1 mln zł dla sołectw

Na realizację czwartej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze władze regionu zarezerwowały 15,1 mln zł. Liczba wspartych projektów będzie zależeć od wielkości gminy. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowanych zostało blisko 2800 różnego rodzaju projektów, w tym również te z regionu ciechanowskiego, m.in. budowę budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin (gm. Joniec) czy placu zabaw w miejscowości Klukówek (gm. Świercze, pow. pułtuski). Sołectwa będą mogły się starać, tak jak w ubiegłych latach, o wsparcie na  m.in. rewitalizację skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Nabór wniosków trwa od 4 do 26 marca.

Miliony na wsparcie ZOZ-ów oraz nauczanie zdalne

Władze Mazowsza pracują jeszcze nad dwoma programami wsparcia. Jeden skierowany jest do mazowieckich szkół. Ma wspomóc uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, taki jak komputery, laptopy, drukarki oraz tablice multimedialne. W ubiegłym roku udało się na ten cel pozyskać wsparcie unijne i przy pomocy wkładu własnego województwa w wysokości 10 mln zł zrealizować projekt unijny o wartości 35 mln zł. Dzięki temu uczniowie 236 mazowieckich szkół z całego Mazowsza otrzymali pomoce naukowe przydatne w nauce zdalnej. Drugi program, nad którym pracują urzędnicy dotyczy poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby prowadzenia rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Oba programy mają ruszyć w drugim kwartale 2021 r.

6 mln zł na remonty zabytków

W tym roku na remonty obiektów zabytkowych samorząd Mazowsza przeznaczył 6 mln zł. W ramach dotychczasowych edycji programu dofinansowano już ponad 250 inwestycji. Nabór zgłoszeń zakończył się 22 lutego br. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków.

Szczegółowe informacje o tegorocznych samorządowych programach wsparcia można znaleźć na www.mazovia.pl