Ponad 1,4 mln zł wsparcia z UE na wymianę pieców w gminie Rzewnie

Gmina Rzewnie stawia na czyste powietrze. Dzięki funduszom europejskim w 19 gospodarstwach domowych stare piece zostaną wymienione na ekologiczne źródła ciepła. Ponadto w 4 obiektach użyteczności publicznej przeprowadzona zostanie termomodernizacja. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 1, 4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Wiesław Chrzanowski, wójt gminy Rzewnie.

W ramach projektu przestarzałe i nieekologiczne źródła ciepła zostaną wymienione. Zastąpią je nowoczesne kotły na pelet, olej, gaz i zgazowane drewno. Ponadto we wskazanych gospodarstwach domowych zainstalowane zostaną instalacje OZE: trzy ogniwa fotowoltaiczne i pięć solarów. Oprócz tego termomodernizację przejdą szkoła i hala sportowa w Rzewniu oraz dom kultury i biblioteka w Łachach Włościańskich. We wszystkich czterech budynkach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz podłogi, a także wymienione zostaną okna. Dodatkowo w domu kultury zainstalowane zostanie oświetlenie typu LED.

Tytuł projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie

Beneficjent: Gmina Rzewnie

Całkowita wartość projektu: 1 783 551,46 zł

Kwota dofinansowania: 1 426 841,17 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej