18 lat Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach k. Kielc

Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach k. Kielc osiągnęło pełnoletność. W niedzielę 26 czerwca będzie świętować swoją „osiemnastkę”. Tego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

W południe będzie celebrowana msza św. dziękczynna pod przewodnictwem prowincjała franciszkanów z Krakowa, o. Mariana Gołąba. Po niej będzie można obejrzeć ośrodek i klasztor od wewnątrz i zapoznać się z wyjątkową historią tego miejsca.

Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach to Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „Rivotorto”, Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Przy klasztorze funkcjonują też świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Franciszkanie prowadzą ponadto Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu, Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych i Poradnię Leczenia Uzależnień „Wspólnota” w Połańcu.

Przyjmowani są tam ludzie uzależnieni od narkotyków albo z uzależnieniami mieszanymi, czyli od narkotyków i dodatkowo leków, alkoholu, gier komputerowych, Internetu, hazardu czy dopalaczy. Terapia polega na pracy indywidualnej z terapeutami, spotkaniach całej społeczności oraz pracy na rzecz ośrodka i społeczności. Pacjenci ćwiczą się w punktualności, rzetelności, pracowitości, nabierają umiejętności radzenia sobie z emocjami, okazywania szacunku drugiemu człowiekowi oraz współpracy. Terapię uzależnień ukończyło tam już ponad 1300 osób, które otrzymały szansę na nowe życie.

„Cuda są widoczne, namacalne, na wyciągnięcie ręki. Ten człowiek, który jest z ulicy, który całe życie ćpał, był agresywny, uczy się być człowiekiem i szanować drugiego człowieka. Uczy się czuwania nad swoimi emocjami, radzenia sobie z nimi. Do tej pory to była agresja, narkotyki czy jeszcze inne zachowania destrukcyjne, a teraz okazuje się, że jest w stanie sobie poradzić, wie, co zrobić ze swoimi emocjami, to nie musi być bijatyka, samookaleczanie, narkotyki, bo on już wie, jak” – opowiada o. Paweł Chmura, dyrektor ośrodka San Damiano.

Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach powstało 18 lat temu przy czternastowiecznym zespole klasztornym franciszkanów, ufundowanym przez króla Kazimierza Wielkiego. W czasach zaborów i komunizmu kościół i klasztor były profanowane i niszczone, zamieniane w więzienie, szkołę kamieniarską, zakłady mięsne, warsztaty tkackie, łaźnię miejską, schronisko i restaurację z hotelem. Do prawowitych właścicieli wróciły dopiero w roku 1991.

Więcej informacji na stronie Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień: https://terapia.franciszkanie.pl/

O. Jan Maria Szewek