18 grudnia – Wspomnienie Oczekującej Matki Bożej

Czy wiecie, że niegdyś 18 grudnia w liturgii obchodzono Wspomnienie Oczekiwania Matki Bożej. Do dziś w wielu parafiach maryjnych tego właśnie dnia kapłani i wierni modlą się szczególnie za mamy oczekujące potomstwa. Tak jest np. w Sankruarium Matki Bożej Licheńskiej (zobacz kalendarium wydarzeń sanktuarium w Licheniu). W Polsce jest wiele miejsc poświęconych Oczekującej Matce Bożej. Wierni modlą się w nich szczególnie o potomstwo. Należą do nich m.in.:

    • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem (na zdjęciu; fot. za bernardyniskepe.com)
    • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie
    • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie
    • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Pasierbcu

Pamiętajmy zatem dziś o Maryi, która nosi pod sercem Chrystusa i o każdej kobiecie, która jest w stanie błogosławionym. Ogarniajmy modlitwą zwłaszcza te matki, które dopuściły się aborcji lub biorą ją pod uwagę.


Modlitwa matek oczekujących dziecka

Panie Jezu, proszę Cię z miłością, za to powierzone mi życie, które noszę w łonie. Z pokorą dziękuję, że wybrałeś mnie jako narzędzie Twojej miłości. W tym pięknym oczekiwaniu pomóż mi żyć w nieustannym zawierzeniu się Twojej świętej woli. Daj mi serce matki: czyste, mocne i hojne. Ofiaruję Ci wszystkie obawy o przyszłość: lęki, niepewności, oczekiwania względem dziecka, którego jeszcze nie znam. Spraw aby narodziło się zdrowe, oddal od niego wszelkie zło fizyczne i niebezpieczeństwa duszy. Proszę, obdarz pełnią życia wiecznego dzieci, którym nie pozwolono się narodzić, otaczaj opieką rodziny, by mocą Twej łaski skutecznie oparły się zasadzkom złego ducha, z miłością przyjmując każde życie i chroniąc je od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Ty, Maryjo, która poznałaś niezliczone radości świętego macierzyństwa, daj mi serce zdolne do przekazania wiary żywej i gorącej. Uświęć moje oczekiwanie, błogosław moją cichą nadzieje, spraw by owoc mojego łona wzrastał w łasce i świętości. Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna. Amen.

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego

Aniele Boży Stróżu dziecka, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad nim i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź małżeńską i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. Amen.

Modlitwa za dzieci zagrożone aborcją oraz ich matki:

Święta Joanno Beretto, która okazałaś swemu nienarodzonemu dziecku największą matczyną miłość, pozwalając mu żyć za cenę własnego życia, prosimy Cię za wszystkie matki, które noszą w swoim łonie dzieci, lecz nie chcą ich wydać na świat. Wyproś dla tych matek szczerą przemianę serca, aby umiały pokochać swoje nienarodzone dzieci prawdziwą matczyną miłością. Niech Pan Bóg postawi im na drodze dobrych ludzi, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń i odwiodą od decyzji zabicia własnego dziecka. Ratuj wszystkie nienarodzone dzieci i uproś im łaskę szczęśliwych narodzin. Ratuj matki, aby nie obciążały swego sumienia tak wielką zbrodnią i obudź w nich szacunek i miłość do każdego poczętego życia. Amen.

Modlitwa o poczęcie dziecka za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego:

Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.


Przydatne linki:
Niepokalanów: Codzienna Eucharystia w int. wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu
Skępe: Modlitwa o dar potomstwa
Modlitwy za dzieci zagrożone aborcją
Świadectwo: Wysłuchana modlitwa o dar szybkiego poczęcia dziecka
Do odsłuchania (świadectwo): Czterokrotnie usunęła ciążę. Bóg jej wybaczył. Ona wybaczyła sobie
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie: Miejsce, w którym małżeństwa niemające już nadziei na potomstwo wymodliły sobie dziecko