16 stycznia – Kongres Rodzin Polonijnych w formie online

„Idź odbuduj mój Kościół… domowy /Rebuild my church… home/!” – to temat kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się 16 stycznia 2021 roku, w formie online za pośrednictwem aplikacji Zoom. 

W programie znalazło się wiele ciekawych referatów ukazujących min. nauczanie Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny oraz praktycznych wskazań ukazujących jakie działania podejmować w kierunku wzmocnienia małżeństw i rodzin na emigracji. Obradom będzie przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Kongres Rodzin Polonijnych skierowany jest do małżeństw i rodzin żyjących poza granicami naszej Ojczyzny oraz rozdzielonych przez emigracje, do ludzi młodych przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego, a także do duszpasterzy podejmujących posługę na rzecz małżeństwa i rodziny. Tematy poruszane w czasie Kongresu uwzględniają specyfikę różnych krajów zamieszkania.

„Zachować rodzinę od niebezpieczeństw współczesnego świata to wielkie zadanie całego Kościoła, to wielkie zadanie duszpasterstwa polonijnego, to wielkie zadanie całej Polonii i każdego rodaka” (św. Jan Paweł II, Toronto, 14 X 1984).

Za: BP KEP