16 lokalnych inwestycji z subregionu warszawskiego zachodniego ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej, edukacyjnej, zdrowotnej, budowa strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim czy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W subregionie warszawskim zachodnim dofinansowanie w wysokości ponad 43 mln zł otrzyma 16 lokalnych inwestycji.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Wnioski spływają do nas praktycznie każdego dnia. Obszar zapotrzebowania jest bardzo duży, od modernizacji i budowy dróg lokalnych, po budowę i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej czy wsparcie dla OSP. Dziś przyznaliśmy ponad 207 mln zł wsparcia na realizację aż 115 przedsięwzięć, co razem z poprzednimi edycjami programu daje niebagatelną kwotę ponad 830 mln zł. 

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 43 mln zł otrzyma także 16 projektów z subregionu warszawskiego zachodniego.

Wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek podkreśla, że program „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to wsparcie powiatów i gmin konkretnymi i wymiernymi środkami.

– Samorządy lokalne mogły pozyskać aż do 4 mln zł na bardzo różne zadania: drogowe, związane z kulturą, edukacją czy zdrowiem. Gminy są dzisiaj poszkodowane i będą poszkodowane także po lipcu tego roku, ze względu na obniżone dochody wynikające z podatków, które wpływają do gmin. Niestety, to efekt działań rządu, który ogranicza możliwości suwerennego działania samorządów. W ten sposób chcemy pomagać gminom, powiatom, które borykają się z tymi problemami, bo my zasadę pomocniczości zapisaną w konstytucji RP traktujemy bardzo poważnie.

Jak zauważa radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska, w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” wspierane są projekty infrastrukturalne.

Samorządy lokalne składają wnioski na różne działania, zarówno te dotyczące infrastruktury drogowej, ale nie brakuje także projektów wspierających rozwój edukacji, kultury czy służących zapewnieniu bezpieczeństwa.

Projekty z subregionu warszawskiego zachodniego:

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji w zł
1 Powiat Piaseczyński Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji 3 600 000,00
2 Powiat Warszawski Zachodni Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie 1 500 000,00
3 Gmina Baranów Przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie 1 200 000,00
4 Gmina Lesznowola Jazgarzewszczyzna – budowa ul. Krzywej 2 500 000,00
5 Gmina Michałowice Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie 2 000 000,00
6 Gmina Ożarów Mazowiecki Budowa przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim 3 500 000,00
7 Gmina Zakroczym Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Zakroczym 3 600 000,00
8 Gmina Błonie Rozbudowa przedszkola w Radzikowie – zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych 4 000 000,00
9 Gmina Prażmów Budowa przedszkola z oddziałami żłobka 1 500 000,00
10 Powiat Grodziski Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 1 000 000,00
11 Gmina Piaseczno Remont i przebudowa budynku „Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy do budynku 3 600 000,00
12 Gmina Tarczyn Rozbudowa poprzez budowę nowoczesnego wielospecjalistycznego skrzydła budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie 4 000 000,00
13 Gmina Góra Kalwaria Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna 2 880 000,00
14 Gmina Nasielsk Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną 3 600 000,00
15 Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim 2 523 141,10
16 Gmina Nadarzyn Budowa Zespołu Usług Medycznych w Nadarzynie 2 000 000,00
      43 003 141,10