14 lutego – Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy

Dziś wspominamy patronów Europy – świętych Cyryla i Metodego. Powierzajmy ich wstawiennictwu pokój oraz zachowanie wiary na naszym kontynencie. Te dwie wartości są dziś bardzo zagrożone…

Modlitwa za Kościół i Europę

Panie, nasz Boże, za pośrednictwem świętych Cyryla i Metodego, daj wzrost Twojemu Kościołowi, zgromadź wszystkich w jedności, spraw, aby Twój lud trwał zgodnie w Twojej prawdziwiej wierze.

Święci Cyrylu i Metody, którzy przed ponad tysiącem lat niestrudzenie przemierzaliście ówczesną Europę głosząc Ewangelię, dodajcie nam dzisiaj sił, aby posiane przez was ziarno wydało owoc – owoc pojednania i braterstwa. Chrońcie Europę, aby nie zapomniała o swoich chrześcijańskich korzeniach. Święci nasi Patronowie prowadźcie nas do jedności w Chrystusowym Kościele. Amen /tekst modlitwy oraz wizerunek świętych za: https://www.cmknurow.pl/

Cyryl, urodzony w Tesalonice (Saloniki), w Konstantynopolu otrzymał gruntowne wykształcenie. Wraz z bratem Metodym udał się na Morawy, aby tam głosić Ewangelię. Obaj przygotowali teksty liturgiczne w języku słowiańskim, spisując je alfabetem zwanym później cyrylicą. Cyryl zmarł 14 lutego 869 roku w Rzymie, dokąd obaj zostali wezwani, Metody zaś, otrzymawszy święcenia biskupie, udał się do Panonii (dzisiejsze Węgry), gdzie niestrudzenie głosił Ewangelię. Wiele wycierpiał od zazdrosnych przeciwników, cieszył się jednak poparciem papieży. Zmarł 6 kwietnia 885 roku w Welehradzie na Morawach / za: brewiarz.pl/

Fot. 1 za: https://www.cmknurow.pl/
Fot. 2 za: Obraz przedstawiający świętych Cyryla i Metodego pędzla Jana Matejki/Wikipedia