113 sołeckich projektów z subregionu warszawskiego zachodniego ze wsparciem samorządu województwa

Budowa placu zabaw w Parku Karpinek, zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Pomiechowo czy doposażenie OSP Dawidy to przykłady inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw 2022”. Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzyma 113 projektów z 22 gmin subregionu warszawskiego zachodniego na kwotę ponad 1,1 mln zł.

„Mazowsze dla sołectw 2022” to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik w tym roku wsparcie trafi do 237 gmin na realizację 1172 projektów w sołectwach na całym Mazowszu.

Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że inwestycje, które mają powstać są typowane przez mieszkańców danych miejscowości. W ten sposób mamy pewność, że są naprawdę potrzebne. To również świetny przykład dobrej współpracy samorządów i mieszkańców.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach „Mazowsza dla sołectw 2022” gminy mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W rezultacie wsparcie o łącznej wartości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, zwraca uwagę, że jest to już piąta edycja programu, który jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych samorządów.

Dofinansowujemy małe lokalne projekty, które są zgłaszane przez mieszkańców danego sołectwa. W tym roku w subregionie warszawskim zachodnim dofinansujemy 113 zadań. Wiele z nich dotyczy budowy oświetlenia ulicznego, ale znalazły się także budowy placów zabaw, zakupy ławek solarnych czy wyposażenia dla OSP.

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 25 sołectw – samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej niż 53 – gminy mogły złożyć nawet 20 wniosków. W ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw 2022” wpłynęły w sumie 1202 wnioski, z których 1172 otrzyma wsparcie. W subregionie warszawskim zachodnim dofinansowanych zostanie 113 projektów:

Gmina

Nazwa zadania

Sołectwo/Sołectwa zaangażowane w realizację Zadania

Powiat

Wysokość wnioskowanej pomocy ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego

Baranów

Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Basin

Basin

grodziski

10 000,00 zł

Baranów

Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie B

Holendry Baranowskie B

grodziski

10 000,00 zł

Baranów

Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów

Stanisławów

grodziski

5 500,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Cholewy

Cholewy

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Piorunów

Piorunów

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Radonice

Radonice

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Stare Faszczyce

Stare Faszczyce

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Witanów

Witanów

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łąki

Łąki

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nowa Wieś

Nowa Wieś

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Faszczyce

Nowe Faszczyce

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Witki

Witki

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Brwinów

Montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach

Kotowice

pruszkowski

10 000,00 zł

Brwinów

Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie

Parzniew

pruszkowski

10 000,00 zł

Czosnów

Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Sowia Wola Folwarczna

Sowia Wola Folwarczna

nowodworski

10 000,00 zł

Czosnów

Zakup sprzętu dla OSP Krogulec

Kiścinne-Wiersze

nowodworski

10 000,00 zł

Czosnów

Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dąbrówka

Dąbrówka

nowodworski

10 000,00 zł

Czosnów

Zakup sprzętu dla OSP Łomna

Łomna

nowodworski

10 000,00 zł

Czosnów

Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Cząstków Mazowiecki

Cząstków Mazowiecki

nowodworski

10 000,00 zł

Czosnów

Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Nowy Sady

Kazuń Nowy Sady

nowodworski

10 000,00 zł

Góra Kalwaria

Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Buczynów – Aleksandrów

Buczynów

piaseczyński

10 000,00 zł

Góra Kalwaria

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa

Podosowa

piaseczyński

10 000,00 zł

Góra Kalwaria

Budowa oświetlenia w sołectwie Kąty

Kąty

piaseczyński

10 000,00 zł

Góra Kalwaria

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brześce

Brześce

piaseczyński

10 000,00 zł

Góra Kalwaria

Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Czarny Las

Czarny Las

piaseczyński

10 000,00 zł

Góra Kalwaria

Doposażenie placu zabaw w Czaplinku

Czaplinek

piaseczyński

10 000,00 zł

Góra Kalwaria

Budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowie

Sierzchów

piaseczyński

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kady

Kady

grodziski

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie działki sołeckiej w miejscowości Zabłotnia

Zabłotnia

grodziski

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie działki sołeckiej w miejscowości Kozerki

Kozerki

grodziski

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie działki sołeckiej w miejscowości Chrzanów Duży

Chrzanów Duży

grodziski

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mościska

Mościska

grodziski

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczęsne

Szczęsne

grodziski

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie działki sołeckiej w miejscowości Kłudzienko

Kłudzienko

grodziski

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie działki sołeckiej w miejscowości Kałęczyn

Kałęczyn

grodziski

10 000,00 zł

Kampinos

Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice

Stare Gnatowice

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Kampinos

Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówek przy ulicy Sarny

Kwiatkówek

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Kampinos

Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147

Skarbikowo

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Kampinos

Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie

Budki Żelazowskie

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Kampinos

Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie

Komorów

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Konstancin-Jeziorna

Doposażenie OSP Bielawa

Bielawa

piaseczyński

10 000,00 zł

Konstancin-Jeziorna

Modernizacja oświetlenia w Borowinie

Borowina

piaseczyński

10 000,00 zł

Konstancin-Jeziorna

Budowa oświetlenia w Kierszku

Kierszek

piaseczyński

10 000,00 zł

Leoncin

Budowa oświetlenia drogi – energooszczędnego w sołectwie Rybitew

Rybitew

nowodworski

10 000,00 zł

Leoncin

Budowa oświetlenia w sołectwie Stanisławów

Stanisławów

nowodworski

10 000,00 zł

Leoncin

Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Ośniki

Ośniki

nowodworski

10 000,00 zł

Leszno

Budowa placu zabaw w Parku Karpinek

Leszno Południe

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Leszno

Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie

Leszno Wschód

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Lesznowola

Zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Woli

1. Nowa Wola 2. Janczewice

piaseczyński

10 000,00 zł

Lesznowola

Modernizacja placu zabaw w sołectwie Stara Iwiczna

Stara Iwiczna

piaseczyński

7 500,00 zł

Lesznowola

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jazgarzewszczyzna

Jazgarzewszczyzna

piaseczyński

10 000,00 zł

Lesznowola

Modernizacja placu zabaw w sołectwie Mroków

Mroków

piaseczyński

4 000,00 zł

Łomianki

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w Gminie Łomianki

Dziekanów Bajkowy

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Nadarzyn

Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Strzeniówka

Strzeniówka

pruszkowski

10 000,00 zł

Nadarzyn

Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Szamoty

Szamoty

pruszkowski

10 000,00 zł

Nasielsk

Budowa chodnika przy drodze w m. Budy Siennickie

Budy Siennickie

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Wykonanie wiaty przystankowej w m. Krogule

Krogule

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Popowo Północ

Popowo Północ

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Zakup lampy solarnej w m. Zaborze

Zaborze

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Zakup siłowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej w m. Konary

Konary

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Pniewo

Pniewo

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Jaskółowo

Jaskółowo

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Mokrzyce Dworskie

Mokrzyce Dworskie

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia w m. Winniki

Winniki

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Siennicy

Siennica

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Chlebiotki

Chlebiotki

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Mokrzyce Włościańskie

Mokrzyce Włościańskie

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Chechnówka

Chechnówka

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Pniewska Górka

Pniewska Górka

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Psucin

Psucin

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Lubominek

Lubominek

nowodworski

10 000,00 zł

Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wągrodno

Wągrodno

nowodworski

10 000,00 zł

Ożarów Mazowiecki

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogroszew Kolonia

Pogroszew Kolonia

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Ożarów Mazowiecki

Rozbudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Kaputy-Kręczki

Kaputy-Kręczki

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Ożarów Mazowiecki

Doposażenie placu zabaw we wsi Myszczyn

Myszczyn

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Piaseczno

Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie

Robercin

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9

Łbiska

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw

Wólka Kozodawska

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Dofinansowanie Potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej

Bobrowiec

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Modernizacja oświetlenia we wsi Kamionka

Kamionka

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych

Wola Gołkowska

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe – zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie

Runów

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy

Gołków

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery

Grochowa-Pęchery

piaseczyński

10 000,00 zł

Piaseczno

Wykonanie monitoringu przy domu sołeckim

Szczaki

piaseczyński

10 000,00 zł

Pomiechówek

Budowa punktów świetlnych w miejscowości Zapiecki na potrzeby mieszkańców sołectwa

Zapiecki

nowodworski

10 000,00 zł

Pomiechówek

Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Czarnowo na potrzeby mieszkańców sołectwa

Czarnowo

nowodworski

10 000,00 zł

Pomiechówek

Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kikoły na potrzeby mieszkańców sołectwa

Kikoły

nowodworski

10 000,00 zł

Pomiechówek

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Pomiechowo na potrzeby mieszkańców sołectwa

Pomiechowo

nowodworski

10 000,00 zł

Pomiechówek

Zagospodarowanie parku zieleni w miejscowości Brody, Brody-Parcele na potrzeby mieszkańców sołectwa

Brody, Brody-Parcele

nowodworski

10 000,00 zł

Pomiechówek

Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Błędowo na potrzeby mieszkańców sołectwa

Błędowo

nowodworski

10 000,00 zł

Pomiechówek

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Nowy Modlin na potrzeby mieszkańców sołectwa

Nowy Modlin

nowodworski

10 000,00 zł

Prażmów

Budowa punktów świetlnych w sołectwie Krępa

Krępa

piaseczyński

10 000,00 zł

Prażmów

Budowa punktów świetlnych w sołectwie Kolonia Gościeńczyce

Kolonia Gościeńczyce

piaseczyński

10 000,00 zł

Prażmów

Budowa punktów świetlnych w sołectwie Jeziórko

Jeziórko

piaseczyński

10 000,00 zł

Prażmów

Budowa punktów świetlnych w sołectwie Nowy Prażmów

Nowy Prażmów

piaseczyński

10 000,00 zł

Prażmów

Budowa punktów świetlnych w sołectwie Gabryelin

Gabryelin

piaseczyński

10 000,00 zł

Raszyn

Doposażenie OSP Dawidy

Dawidy

pruszkowski

10 000,00 zł

Stare Babice

Budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki-Wieś – I etap

Zielonki-Wieś

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Stare Babice

Montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego

Blizne Łaszczyńskiego

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Stare Babice

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów – I etap

Janów

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Stare Babice

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Borzęcinie Małym

Borzęcin Mały

warszawski zachodni

10 000,00 zł

Tarczyn

Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Rembertów

Rembertów

piaseczyński

10 000,00 zł

Tarczyn

Zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem sołectwa Stefanówka

Stefanówka

piaseczyński

10 000,00 zł

Tarczyn

Zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem sołectwa Wylezin

Wylezin

piaseczyński

10 000,00 zł

Tarczyn

Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Werdun

Werdun

piaseczyński

10 000,00 zł

Żabia Wola

Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Skuły

Skuły

grodziski

10 000,00 zł

Żabia Wola

Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Bieniewiec

Bieniewiec

grodziski

10 000,00 zł

Żabia Wola

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabia Wola

Żabia Wola

grodziski

10 000,00 zł

Żabia Wola

Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Jastrzębnik

Jastrzębnik

grodziski

10 000,00 zł

Żabia Wola

Przygotowanie infrastruktury pod oświetlenie w miejscowości Bolesławek

Bolesławek

grodziski

10 000,00 zł

Żabia Wola

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby

Zaręby

grodziski

10 000,00 zł

Żabia Wola

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Petrykozy

Petrykozy

grodziski

10 000,00 zł

1 117 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego