100 rodzinnych ogrodów działkowych ze wsparciem sejmiku

Remonty alejek, wymiana ogrodzeń czy modernizacja sieci wodociągowych – to wsparte przez samorząd Mazowsza inwestycje, które niebawem będą realizowane na terenie rodzinnych ogródków działkowych (ROD). Decyzją radnych województwa mazowieckiego pomoc trafi do 100 ROD-ów. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano ponad 1,6 mln zł.

W tegorocznej edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023” pomoc finansowa trafi do 37 gmin. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że wsparcie umożliwi przeprowadzenie najpilniejszych inwestycji. – Ogródki działkowe to doskonałe miejsca do wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań zmierzających do ich udoskonalania. Rozbudowa infrastruktury, remonty czy nowe nasadzenia – wszystko to wpływa na poprawę walorów estetycznych, ale też sprawia, że spędzanie czasu na działce jest przyjemniejsze.

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Maksymalna kwota wsparcia nie mogła przekroczyć 20 tys. zł. Ostatecznie wnioski do programu złożyło 37 gmin i decyzją radnych województwa wszystkie aplikujące samorządy otrzymały dofinansowanie. Wsparcie władz Mazowsza w wysokości ponad 1,6 mln zł umożliwi realizację inwestycji na terenie 100 mazowieckich ROD.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, inicjatywa spełnia swoje zadanie. – Ten program realizujemy od 5 lat. W tym czasie dzięki naszemu wsparciu udało się wykonać 393 projekty. W tym roku dojdzie kolejnych sto. To pokazuje, jak bardzo są potrzebne tego typu inicjatywy i że wspólnie możemy zrobić dużo więcej. Tym bardziej że z efektów korzystają zarówno rodziny z dziećmi, jak i seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” samorządy lokalne mogły pozyskać środki na budowę, odbudowę, modernizację i remont infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie miały także szansę projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych oraz budowy boisk, siłowni zewnętrznych, deptaków, placów zabaw czy skwerów.

Duży potencjał ogrodów działkowych dostrzega Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. – Rodzinne ogrody działkowe to dla wielu osób mieszkających w mieście enklawa spokoju, miejsce do obcowania z przyrodą oraz integracji społecznej. Sejmik Mazowsza promuje takie formy aktywnego i zdrowego stylu życia, dlatego wspiera miasta i gminy w dbaniu o wspólne przestrzenie ogrodowe oraz infrastrukturę. W tym roku w wielu ogrodach modernizację przejdą m.in. ogrodzenia, chodniki, oświetlenie, systemy wodociągowe, będą też wybudowane altany do wspólnych spotkań.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego