100. rocznica powstania Rycerstwa Niepokalanej

Dokładnie dziś przypada 100. rocznica założenia Rycerstwa Niepokalanej. Św. Maksymilian, przebywając w Rzymie założył je wspólnie z sześcioma współbraćmi, studentami teologii. Nazwano je po łacinie – Militia Immaculatae, co w okresie międzywojennym tłumaczono dosłownie na język polski jako Milicja Niepokalanej, dziś zaś funkcjonuje pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej. Zapraszamy do wysłuchania audycji ojca Paulina Sotowskiego, poświęconych początkom powstania Rycerstwa Niepokalanej.