100 lat od powrotu franciszkanów do łódzkich Łagiewnik – NOWA AUDYCJA ojca Paulina Sotowskiego

W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także 100-lecie swego „powrotu do życia.”

W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 r. i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez Polskie Państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach.  Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników, i nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru.

Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów 100-lecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i wszystkim Słuchaczom Radia Niepokalanów, historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca, do zakończenia uroczystości ku czci św. Antoniego, wygłosi franciszkanin z Łagiewnik – o. Paulin Sotowski. 

SŁUCHAJ: Codziennie od 1 do 17 czerwca. W dni powszednie o 7.20 i 17.15; w weekendy o 7.20 i 15.35.

Fot. za: lagiewniki.franciszkanie.pl