10 szkół z powiatu żyrardowskiego i sochaczewskiego z pomocą Mazowsza i UE nauczanie online

10 szkół z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego otrzyma od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Dziś umowę w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez marszałka Adama Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali beneficjenci z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego. Sprzęt do szkół trafi jesienią.

 

Władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

 

Bycie online, pogłębianie wiedzy przy użyciu internetu czy stały kontakt przy pomocy komunikatorów internetowych to dziś codzienność. W szczególności dla młodych ludzi. Również szkoły coraz powszechniej sięgają po narzędzia do nauki zdalnej. Nasz projekt to odpowiedź na ich potrzeby. Jego wartość to niebagatelne 35 mln zł – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego .

 

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający możliwości technicznych w domu do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

 

Za szkołami kilka trudnych miesięcy. Epidemia koronawirusa sprawiła, że uczniowie i nauczyciele szybko musieli nauczyć się pracować w nowych warunkach. Wiemy, że nie zawsze było łatwo. Dlatego chcemy doposażyć nasze mazowieckie szkoły w sprzęt komputerowy. Jestem przekonany, że przyda się nie tylko w prowadzeniu zajęć online – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

 

Mamy sygnały ze szkół i samorządów, że to bardzo potrzebny projekt. Przyda się każdy komputer, laptop czy tablet, który może pomóc młodym ludziom w nauce. Wartość projektu jest imponująca, bo to aż 35 mln zł, ale też skala całego przedsięwzięcia robi wrażenie. Wsparcie trafi do aż 236 szkół z całego Mazowsza – podkreśla Mirosław Adam Orliński, radny województwa mazowieckiego

 

Jedną ze szkół biorących udział w przedsięwzięciu jest prowadzony przez samorząd województwa mazowieckiego Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

 

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

BENEFICJENCI Z POWIATÓW SOCHACZEWSKIEGO I ŻYRARDOWSKIEGO

GMINA NOWA SUCHA (pow. sochaczewski) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOZŁOWIE BISKUPIM
GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA (pow. żyrardowski)  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
GMINA MŁODZIESZYN (pow. sochaczewski) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA GRZMOTA SKOTNICKIEGO W MŁODZIESZYNIE 
GMINA SOCHACZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W FELIKSOWIE 
GMINA BROCHÓW  (pow. sochaczewski) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W BROCHOWIE
POWIAT ŻYRARDOWSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻYRARDOWIE
MIASTO SOCHACZEW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SOCHACZEWIE
MIASTO SOCHACZEW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOCHACZEWIE 
GMINA MSZCZONÓW (pow. żyrardowski)  SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
GMINA WISKITKI (pow. żyrardowski)  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II WE FRANCISZKOWIE