10 mln na renowację mazowieckich zabytków! Ruszył program „Mazowsze dla zabytków”

Ruszył nabór do programu „Mazowsze dla zabytków”. O środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach można ubiegać się do 19 kwietnia br. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 10 mln zł. W zeszłym roku dofinansowanie otrzymało blisko 150 zabytków w całym województwie.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, jak ważne jest ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza.

– Dzięki naszemu wsparciu w zeszłym roku udało się odrestaurować, wyremontować czy poddać konserwacji blisko 150 zabytków w całym województwie mazowieckim. Odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Dlatego zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze – dodaje.

Kto może się zgłosić?

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę na to, że program daje szerokie możliwości wsparcia zabytków, a zainteresowanie nim rośnie.

– Po liczbie wniosków widać, że potrzeby są ogromne i nie brakuje tych, którym zależy na zachowaniu naszego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego dla przyszłych pokoleń. Chcemy, aby jak najwięcej zabytków zostało zrewitalizowanych tak, aby mogły zostać udostępnione publiczności i spełniać swoją rolę kulturalną czy turystyczną – zaznacza.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 tys. zł i może stanowić do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac. Wyjątkiem będzie dotacja na zabytek, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac lub, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac. Wówczas kwota dotacji może wynieść nawet do 100 proc. nakładów koniecznych. Ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jeden wniosek.

Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Przyznane środki mogą pokryć działania od etapu ekspertyz, wykonania dokumentacji czy projektu, po zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych. Radna Jadwiga Zakrzewska, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że samorząd Mazowsza każdego roku przeznacza środki na mazowieckie zabytki.

– Odrestaurowane dwory, pałace czy kościoły, otrzymały certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” i są świadectwem wysokiej wartości artystycznej oraz wielkiej wagi kulturowej i historycznej.

Na Mazowszu dzięki programowi dofinansowania zabytków, prace remontowe i konserwatorskie w ubiegłym roku wykonano w blisko stu kościołach i klasztorach. Renowacji poddano zarówno budynki świątyń, jak i zabytki ruchome, np. zabytkowe organy w Sarnakach i w Mińsku, drewnianą chrzcielnicę z 1726 r. w kościele w Ciepielowie, konstrukcję podtrzymującą dzwon w Kałuszynie, a także ołtarze, ambony, nagrobki, rzeźby, figury świętych, pomniki, obrazy oraz ikony.

Oprócz obiektów sakralnych na liście dofinansowanych zabytków znalazł się m.in. Pałac Zamoyskich w Warszawie oraz pałace w Szczawinie, Brwinowie, Skrzeszewach i Pruszkowie, a także dwory (np. w Przystani, Rościszewie, dwór Bacciarellich w Kraskach) oraz budynki w zespole dworsko-parkowym w Mościbrodach. Wyremontowana została baszta i kaplica na wzgórzu zamkowym w Gostyninie i ratusz w Górze Kalwarii. W subregionie radomskim odnowione zostały elementy elewacji zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego w Pionkach czy zabytkowy zespół pieców garncarskich w Iłży. Stajnia w gminie Wodynie i młyn wodny w Kiczkach Pierwszych to z kolei odrestaurowane w ramach programu siedleckie zabytki. Rewitalizacji poddano park podworski w miejscowości Zielona w powiecie żuromińskim, a w Pułtusku wyremontowano piwnice i korytarze wewnątrz Wzgórza Abrahama. W regionie ostrołęckim remont objął m.in. linię kolei wąskotorowej na odcinku Czernice Borowe – Górki. 

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 19 kwietnia br. wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków w serwisie Witkac (www.witkac.pl). Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to 12 lipca 2022 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, kontakt do pracowników Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej, którzy udzielają dodatkowych informacji oraz instrukcja obsługi systemu Witkac, znajdują się na stronie internetowej Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami (Mazowsze dla zabytków) – Witryna Mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego